همیار پروژه صنعت و ساختمان 

اولین مرکز برگزاری آزمونهای آنلاین نظام مهندسی ساختمان 

مجری برگزاری دوره‌های تخصصی مدیریت پروژه 

04135241926 09335122953

[wpml_language_selector_widget]

استفاده از نشانگرهای گرافیکی Graphical Indicator در Microsoft Project

استفاده از نشانگرهای گرافیکی Graphical Indicator در  Microsoft Project

استفاده از نشانگرهای گرافیکی در نرم افزار MSP

پروژه فرضی با چهار فعالیت و زمانهای 1 الی 4 روزه در نظر بگیرد. روابط فعالیتها به شکل FS می باشد.

منابع  R1 الی R4 را تعریف نموده و نرخ استاندارد را به ترتیب از 100 الی 400 دلار وارد نمایید.

منایع فوق را به ترتیب به فعالیتها تخصیص دهید.

شرکت همیار پروژه صنعت و ساختمان اذربایجان
شرکت همیار پروژه صنعت و ساختمان اذربایجان

می‌خواهیم طوری برنامه‌ریزی کنیم که اگر میزان افزایش هزینه واقعی هر فعالیت از هزینه برنامه‌ریزی شده برای آن فعالیت کمتر از 1000 دلار بود با رنگ زرد و بیشتر از 1000 دلار بود با رنگ قرمز نشان داده شود. قبل از هرکاری از وضعیت موجود خط مبنا تهیه نمایید.

شرکت همیار پروژه صنعت و ساختمان اذربایجان

نمای Cost را از برگه View را انتخاب نمایید.

شرکت همیار پروژه صنعت و ساختمان اذربایجان

به نمای گانت رفته و فیلد جدیدی تحت عنوان Cost Over Run ایجاد نمایید.

شرکت همیار پروژه صنعت و ساختمان اذربایجان

فرمول زیر را برای فیلد جدید ایجاد شده وارد نماید.

شرکت همیار پروژه صنعت و ساختمان اذربایجان

در قسمت  Graphical Indicator کلیک کرده و طبق جدول زیر موارد مورد نیاز را تکمیل نمایید.

شرکت همیار پروژه صنعت و ساختمان اذربایجان
شرکت همیار پروژه صنعت و ساختمان اذربایجان
شرکت همیار پروژه صنعت و ساختمان اذربایجان

گزینه Ok و سپس Apply را بزنید. نتیجه مطابق شکل زیر خواهد بود. با توجه به این که هنوز هیچ اطلاعات واقعی وارد نشده همه وضعیتها در حالت سبز خواهد بود.

شرکت همیار پروژه صنعت و ساختمان اذربایجان

برای فعالیت اول میزان پیشرفت 100% را وارد نمایید. وضعیت در حالت سبز باقی خواهد ماند.

شرکت همیار پروژه صنعت و ساختمان اذربایجان

برای فعالیت شماره 2 میزان کارانجام شده را 18 ساعت ثبت نمایید. برای این کار روی گزینهMark on Track  کلیک کرده و گزینه  Update Tasks را انتخاب نمایید.

شرکت همیار پروژه صنعت و ساختمان اذربایجان

نتیجه مطابق شکل زیر خواهد شد:

شرکت همیار پروژه صنعت و ساختمان اذربایجان

برای فعالیت شماره 2 داریم:

                              Baseline Cost: 2 days * 8 hours per day * $200 per hour = $3,200

                                            Actual cost = 18 hours * $200 per hour = $3,600

                           از آنجایی که Actual Cost – Baseline cost = $3,600 – $ 3,200 = $400  

و رقم بدست آمده کمتر یا مساوی 1000 دلار می باشد وضعیت به شکل زرد خواهد بود.

نکنه مهم: هزینه واقعی براساس تعداد ساعت کاری و به شکل اتوماتیک محاسبه می‌شود. در صورتی که تمایل به ثبت دستی هزینه  براساس صورت وضعیت داشته باشید باید عدد مطلوب را در فیلد Actual Cost وارد نمایید.

شرکت همیار پروژه صنعت و ساختمان اذربایجان

برای فعالیت شماره 3 زمان واقعی را 5 روز ثبت نمایید. برای این فعالیت داریم:

                           Baseline Cost: 3 days * 8 hours per day * $300 per hour = $7,200

                           Actual cost = 5 days * 8 hours per day * $300 per hour = $12,600

                                 Actual Cost – Baseline cost = $12,000 – $ 7,200 = $4,800

و رقم بدست آمده بیشتر از 1000 دلار می باشد وضعیت به شکل قرمز خواهد بود. وضعیت انحرافات را در جدول هزینه می توانید مشاهده نمایید

شرکت همیار پروژه صنعت و ساختمان اذربایجان
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 + چهارده =