همیار پروژه صنعت و ساختمان 

اولین مرکز برگزاری آزمونهای آنلاین نظام مهندسی ساختمان 

مجری برگزاری دوره‌های تخصصی مدیریت پروژه 

کارگاه آموزشی نرم افزار پریماورا 6.0

 

 • تشكيل ساختار پروژه‌اي سازمان  EPS  و ساختار سازماني OBS  
 • تعريف  پروژه
 • تنظیمات زبان 
 • تعریف ساختار شکست کار پروژه   WBS
 • تعريف فعاليت ها وروابط بین آنها و معرفی انواع فعالیتها
 • ورود و خروج پروژه از بانک اطلاعاتی
 • تعریف تقویم فعالیت‌ها و معرفی انواع تقویم
 • ویرایش تقویم و اصلاح ساعتهای کاری
 • تنظیمات اولیه User Preferences
 • تنظیمات واحدهای پولی 
 • تنظیمات اختصاصی فعالیتها و پروژه
 • نحوه تعریف اضافه کاری
 • آشنایی با روشهای مختلف درصد پیشرفت:  
 • Activity % Complete، Physical % Complete، Duration% Complete، Units% Complete 
 • تنظیم نوع فعالیت و مایل استون 
 • تنظیمات User Preferences در تخصیص منابع 
 • ایجاد منابع در محیط کاری Resources 
 • معرفی فرمولهای مهم محاسباتی در نرم افزار پریماورا 
 • معرفی و تخصیص مخارج (Expenses) 
 • محاسبه زمان بندی پروژه با دستور Schedule 
 • تنظیمات زمان بندی در نرم افزار پریماورا 
 • تخصیص تقویم ها، زمانبندی پروژه
 • تعریف و تخصیص مدارک فنی
 • معرفی پیوند زدن زنجیری فعالیتها و روشهای حذف فعالیت
 • تعریف و تخصیص واحدهای سنجش
 • تعریف و تخصیص منابع و تنظیم منحنی های منبع
 • تسطیح منابع (Resource leveling) و روشهای حل تداخل منابع
 • تهیه خط مبنا (base line) و تخصیص آن 
 • نمایش نمودار S-Curves در صفحه Resource Usage Profile 
 • وارد کردن اطلاعات واقعی در نرم افزار پریماورا 
 • خارج کردن اطلاعات از پریماورا به اکسل و رسم منحنی S   به روش Report Wizard 
 • شناخت انواع فیلترها درنرم افزار ، معرفی انواع ستونهای کاربردی در نرم افزار 
 • استفاده از نشانگرهای گرافیکی در نرم افزار پریماورا
 • بروز رسانی پروژه (Tracking) 
 • تحلیل ارزش کسب شده در نرم افزار پریماورا با یک مثال کاربردی 
 • تشریح  Performance %Complete 
 • تحلیل شاخصهای عملکردی زمانی و هزینه‌ای 
 • روشهای محاسبه مقادیر باقی مانده تا تکمیل (ETC)
 • استفاده از شاخصهای SPI و  CPI در محاسبات هزینه باقی مانده
 • کلیه مراحل فوق دریک پروژه واقعی اجرا خواهد گردید. 
 

 مخاطبان دوره : مدیران پروژه ها، مديران برنامه‌ريزی، كارشناسان ارشد برنامه‌ريزي وكنترل پروژه

اهداف دوره:

 • تسلط بر تكنيك‌هاي عملي برنامه‌ريزي و كنترل پروژه ها در نرم‌افزار پریماورا
 • پياده‌ سازي  پروژه عملي از ابتدا تا انتها در نرم‌افزار