کارگاه آموزشی نرم افزار پریماورا 6.0

 

 • تشكيل ساختار پروژه‌اي سازمان  EPS  و ساختار سازماني OBS  
 • تعريف  پروژه
 • تنظیمات زبان 
 • تعریف ساختار شکست کار پروژه   WBS
 • تعريف فعاليت ها وروابط بین آنها و معرفی انواع فعالیتها
 • ورود و خروج پروژه از بانک اطلاعاتی
 • تعریف تقویم فعالیت‌ها و معرفی انواع تقویم
 • ویرایش تقویم و اصلاح ساعتهای کاری
 • تنظیمات اولیه User Preferences
 • تنظیمات واحدهای پولی 
 • تنظیمات اختصاصی فعالیتها و پروژه
 • نحوه تعریف اضافه کاری
 • آشنایی با روشهای مختلف درصد پیشرفت:  
 • Activity % Complete، Physical % Complete، Duration% Complete، Units% Complete 
 • تنظیم نوع فعالیت و مایل استون
 • تنظیمات User Preferences در تخصیص منابع

 • ایجاد منابع در محیط کاری Resources

 • معرفی فرمولهای مهم محاسباتی در نرم افزار پریماورا

  معرفی و تخصیص مخارج (Expenses)

 • محاسبه زمان بندی پروژه با دستور Schedule

 • تنظیمات زمان بندی در نرم افزار پریماورا

 • تخصیص تقویم ها، زمانبندی پروژه

 • تعریف و تخصیص مدارک فنی
 • معرفی پیوند زدن زنجیری فعالیتها و روشهای حذف فعالیت
 • تعریف و تخصیص واحدهای سنجش
 • تعریف و تخصیص منابع و تنظیم منحنی های منبع
 • تسطیح منابع (Resource leveling) و روشهای حل تداخل منابع
 • تهیه خط مبنا (base line) و تخصیص آن
 • نمایش نمودار S-Curves در صفحه Resource Usage Profile

 • وارد کردن اطلاعات واقعی در نرم افزار پریماورا

 • خارج کردن اطلاعات از پریماورا به اکسل و رسم منحنی S   به روش Report Wizard 

 • شناخت انواع فیلترها درنرم افزار ، معرفی انواع ستونهای کاربردی در نرم افزار
 • استفاده از نشانگرهای گرافیکی در نرم افزار پریماورا

 • بروز رسانی پروژه (Tracking)
 • تحلیل ارزش کسب شده در نرم افزار پریماورا با یک مثال کاربردی

 • تشریح  Performance %Complete

 • تحلیل شاخصهای عملکردی زمانی و هزینه‌ای

 • روشهای محاسبه مقادیر باقی مانده تا تکمیل (ETC)

 • استفاده از شاخصهای SPI و  CPI در محاسبات هزینه باقی مانده
 • کلیه مراحل فوق دریک پروژه واقعی اجرا خواهد گردید.
 •  

 مخاطبان دوره : مدیران پروژه ها، مديران برنامه‌ريزی، كارشناسان ارشد برنامه‌ريزي وكنترل پروژه

 •  

اهداف دوره:

 • تسلط بر تكنيك‌هاي عملي برنامه‌ريزي و كنترل پروژه ها در نرم‌افزار پریماورا
 • پياده‌ سازي  پروژه عملي از ابتدا تا انتها در نرم‌افزار