همیار پروژه صنعت و ساختمان 

اولین مرکز برگزاری آزمونهای آنلاین نظام مهندسی ساختمان 

مجری برگزاری دوره‌های تخصصی مدیریت پروژه 

کارگاه آموزشی نرم افزار MS PROJECT 2019

 
 • یادآوری و مرور بر مفاهيم برنامه ريزی و کنترل پروژه
 • ايجاد يک پروژه جديد – وارد کردن WBS
 •  تعريف و حذف فعاليتها – ايجاد روابط بين فعاليت ها
 • معرفی ستونهای کاربردی در نرم افزار
 • تنظيم گزينه های زمان بندی
 • تعريف و تخصيص تقويم ها (Calendar)
 • تعريف و تخصيص منابع و هزينه ها ( Resource & Cost)
 • تسطيح منابع  Leveling
 • فرمت دهی متن ها و ميله فعاليتها
 • تنظيمات گانت چارت به وسيله Wizard
 • فيلتر (Filter) و Sorting، روش ايجاد خط مبنا (Base Line)
 • تعريف ستون های سفارشی  (Customize Field)
 • تهيه S-Curve پروژه (برنامه ای و واقعی) وتحلیل مغایرتها
 • بررسی شاخص کنترل زمانی (SPI) و شاخص کنترل هزینه ‌ای (CPI)
 • معرفی سیستم های برنامه ریزی احتمالی  (PERT ,GERT)
 • اجرای تحلیل PERT وتنظیم ضرایب وزنی
 • آشنایی با نحوه به کارگیری واجرای تقویم شمسی با استفاده از ماکرو
 • آشنایی با مفهوم EFFORT DRIVEN
 • کنترل تغییرات با برنامه ریزی EFFORT  DRIVEN
 • معرفی واعمال هزینه های متفاوت به منابع
 • تنظیمات پیشرفته اعمال تسطیح
 • اجرای عملی وزن دهی به فعالیت های پروژه
 • تعیین میزان پیشرفت فیزیکی پروژه ها با استفاده از وزن دهی
 • تحلیل پیشرفت زمانی و فیزیکی پروژه همراه با فرمول نویسی در محیط نرم افزار
 • انجام تنظیمات پیشرفته در برگه CALCULATION
 • کنترل و بروز رسانی پروژه (Updating & Control)  
 • روش تنظيم صفحه، چاپ پروژه و گزارش گيری
 • آزمون عملی پایان دوره

مخاطبان

 • مديران پروژه ها و برنامه ها
 • کارشناسان برنامه ريزی و کنترل پروژه
 • دانشجویان مهندسی صنایع و عمران وکلیه علاقه مندان دانش برنامه ریزی و مدیریت پروژه ها
 •  

اهداف دوره

 • تهیه گزارشات کاربردی مورد نیاز مدیران
 • آشنایی با مباحث اصلی نرم افزار MSP و وارد کردن اطلاعات وگزارش گیری در نرم افزار