همیار پروژه صنعت و ساختمان 

اولین مرکز برگزاری آزمونهای آنلاین نظام مهندسی ساختمان 

مجری برگزاری دوره‌های تخصصی مدیریت پروژه 

04135241926 09335122953

[wpml_language_selector_widget]

پیشرفت فعالیت با اجرای step% complete در نرم افزار پریماورا، پیشرفت فعالیت با اجرای step% complete، step% complete

محاسبه پیشرفت فعالیت با اجرای Step %Complete در نرم افزار پریماورا

محاسبه پیشرفت فعالیت با اجرای Step %Complete در نرم افزار پریماورا

محاسبه پیشرفت فعالیتهای پریماورا با اجرای Step%Complete پروژه ای فرضی با نام  Step% Complete تعریف کرده و مشخصات زیر در نظر بگیرید:تاریخ شروع پروژه 4 مارس 2024  و تقویم کاری Standard 5 Day Workweek  را از پیش فرض سیستم انتخاب ...