شاخصهای عملکرد تولید در صنایع، شاخصهای نگهداری و تعمیرات، سیستم یکپارچه مدیریت تولید،راندمان تولید (نرخ استفاده از ظرفیت تولید)، متوسط زمانی بین دو خرابی MTBF

سیستم مدیریت تولید  (PMS (Production Management System
  • 4 آگوست 2021

سیستم مدیریت تولید (PMS (Production Management System

    مشخصات ماژول سیستم یکپارچه مدیریت تولید، عملیات و خدمات فنی استفاده از تقویم کاری تعریف شده شرکت، تعریف روزهای کاری، تعطیلات عادی و خاص، شیفت و ...تخصیص MRP سالانه و برنامه تولید ماهانه و هفتگی و امکان تعریف برنامه ...