همیار پروژه صنعت و ساختمان 

ارائه دهنده خدمات مهندسی صنایع و کنترل پروژه  به شرکتها، موسسات و واحدهای تولیدی

مجری برگزاری دوره‌های تخصصی مدیریت پروژه 

04135241926 09335122953

[wpml_language_selector_widget]

بروزرسانی پیشرفت فیزیکی پروژه ها، پیشرفت فیزیکی در msp ، محاسبات پیشرفت فیزیکی در نرم افزار msp، محاسبات پیشرفت در msp