همیار پروژه صنعت و ساختمان 

اولین مرکز برگزاری آزمونهای آنلاین نظام مهندسی ساختمان 

مجری برگزاری دوره‌های تخصصی مدیریت پروژه 

بروزرسانی پیشرفت فیزیکی پروژه ها، پیشرفت فیزیکی در msp ، محاسبات پیشرفت فیزیکی در نرم افزار msp، محاسبات پیشرفت در msp