همیار پروژه صنعت و ساختمان 

اولین مرکز برگزاری آزمونهای آنلاین نظام مهندسی ساختمان 

مجری برگزاری دوره‌های تخصصی مدیریت پروژه 

استاندارد مدیریت پروژه (PMBOK 2019)

 • معرفی مدیریت پروژه و استاندارد PMBOK
 • مراحل و فرآیندهای مدیریت پروژه
 • مدیریت محدوده پروژه     Project Scope Management
 • مدیریت زمان پروژه   Project Time Management
 • مدیریت هزینه پروژه   Project Cost Management
 • مدیریت کیفیت پروژه   Project Quality Management
 • مدیریت تدارکات پروژه   Project Procurement Management
 • مدیریت منابع انسانی پروژه   Project Human Resource Management
 • مدیریت ارتباطات پروژه   Project Communications Management
 • مدیریت ریسک پروژه  Project Risk Management
 • مدیریت ذینفعان پروژه  Project Stakeholder Management
 • مدیریت یکپارچگی پروژه  Project Integration Management
 

مخاطبان دوره :

 • مدیران پروژه ها و برنامه ها، مدیران و کارشناسان ارشد برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • علاقمندان به مدیریت پروژه و دریافت مدرک PMP
 

اهداف دوره :

 • آشنایی با فازهای مختلف دانش مدیریت پروژه
 • آمادگی اولیه حاضران جهت شرکت در آزمون  PMP
استاندارد pmbok