شرکت همیار پروژه صنعت و ساختمان آذربایجان

مجوز خدمات مهندسی و مشاوره از سازمان صنعت، معدن و تجارت مورد تایید مرکز آموزشهای شرکت ملی نفت

تلفن:

04135241926 04136663141

Contact us


Contacts

Address

Ahvaz, Kian Abad, East 28th Street, No. 10

Phone Call

0613325225 - 021000000

Email

info@themento.net

Hours of work

08:00 - 16:00


Contact form