کارگاه تربیت کارشناس امکان سنجی پروژه ها با نرم افزار COMFAR

 

مفاهيم پايه اقتصاد مهندسي و  اصول تصميم گيري در سرمايه گذاري

آناليز جريانات نقدي در اقتصاد مهندسي (Cash Flow)
جريانات نقدي ورودي و خروجي
بررسي سرمايه گذاري هاي ثابت
بررسي هزينه هاي توليد و درآمدها
محاسبات سرمايه درگردش  (Working Capital)
 بررسي ارزش زماني پول  (Time value of money)
بررسي مفهوم هزينه سرمايه  (Cost of Capital)
محاسبه نرخ تنزيل سرمايه گذار(ِDiscounting rate / MARR)
تکنيک هاي اقتصاد مهندسي در امکان سنجي طرحهاي سرمايه گذاري
روش دوره بازگشت سرمايه ثابت و متحرک  (Payback Period)
بررسي صورتهاي مالي و شاخص ها ، پيش بيني صورت سود و زيان ، محاسبه قيمت تمام شده
ورود اطلاعات (طرح سرمایه گذاری ، طرح های توسعه ، مشارکت در سرمایه گذاری) در نرم افزار
امکان سنجی طرح های سرمایه گذاری ( Feasibility Studies) ،  ارزیابی مالی طرح های سرمایه گذاری (Financial Appraisal)
تحلیل جریان نقدینگی  (CF) و تحلیل جریان نقدینگی تنزیل شده (DCF)
خالص ارزش فعلی (NPV)  و نرخ بازده داخلی (IRR) ، نرخ بازگشت سرمایه (ROR) و دوره بازگشت سرمایه (NPP)
دوره بازگشت سرمایه تنزیل شده (DPP) ، شاخص سود آوری (PI) ، تحلیل نقطه سربسر(BEP)
ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری (Economic Appraisal)
تحلیل حساسیت شاخص های مالی و اتصادی طرح نسبت به تغییر در داده های ورودی

 

 

مخاطبان دوره

  • مديران و كارشناسان فعال در ارزيابي اقتصادي پروژه‌ها –  کارشناسان وکارشناسان ارشد مالی ، مهندسین صنایع ، MBA
  • مديران و كارشناسان شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در حوزه ‌هاي توسعه
  •  

  اهداف دوره
  آشنايي با مفاهيم و ابزارهاي ارزيابي اقتصادي پروژه‌ها و تربیت کارشناس  و تحلیل گرحرفه ای امکان سنجی پروژه ها