همیار پروژه صنعت و ساختمان 

اولین مرکز برگزاری آزمونهای آنلاین نظام مهندسی ساختمان 

مجری برگزاری دوره‌های تخصصی مدیریت پروژه 

 • خدمات تخصصی در حوزه طراحی و استقرار سیستمهای یکپارچه تولید و عملیات
 •  
 •  استفاده از تقویم کاری تعریف شده شرکت، تعریف روزهای کاری، تعطیلات عادی و خاص، شیفت و …
 • تخصیص MRP سالانه و برنامه تولید ماهانه و هفتگی و امکان تعریف برنامه تولید
 • معرفی عملیات، مراحل تولید و ایستگاههای کاری به تفکیک خطوط تولیدی (نیازمند بررسی شناختی می باشد)
 • ‏ثبت ظرفیت مراحل و ایستگاههای کاری برحسب زمان سنجی تعریف شده در تکنولوژی تولید (نیازمند بررسی شناختی می باشد)
 • امکان سنجی ظرفیت برای سفارش جدید و تخصیص بهترین زمان تولید
 • امکان تخصیص مراحل تولید، فرمول ساخت، زمان و نفرات مورد نیاز برای محصولات و نیمه ساخته ها
 • تعریف اطلاعات پایه شامل مراحل تولید،نیمه ساخته‌ها، خطوط، توقفات و … (نیازمند بررسی شناختی می باشد)
 • ایجاد گزارشات زمان سنجی محصولات تمام شده، بین مراحل تجمعی و بین مراحل گسسته
 • امکان تعریف BOT به هر دستگاه یا عملیات جهت مدیریت بهتر ابزار و محاسبات سربار قیمت تمام شده
 • گزارش انحراف مصرف ابزار براساس تعداد ابزار تحویلی به خطوط تولید، تعداد تولید ثبت شده مراحل و عمر ابزار می باشد(اطلاعات پایه‌ای مربوط به “عمر ابزار به تفکیک شرکت سازنده” توسط واحد تکنولوژی و مهندسی تهیه می شود)
 • ثبت پایکارها و ضایعات تولید (نیازمند بررسی شناختی می باشد)
 • معرفی پرسنل و سرپرستان و مدیران واحدها و تعریف سطوح دسترسی
 • ثبت عملکرد روزانه تولید به تفکیک خطوط، مراحل، اپراتور و تعیین انحراف از برنامه پیش بینی
 • تعریف پکیج تکنولوژی تمامی عملیات و مراحل کاری به تفکیک خطوط شامل (نمودار فرآیند عملیات OPC، ظرفیت سنجی تولید، برآورد نیروی انسانی، ابزارآلات و تجهیزات کنترلی)
 • صدور برگ درخواست کار تعمیراتی،ارجاع کار به واحد تعمیرات،گزارش کارتعمیراتی انجام شده براساس گردش کار تعریف شده (خدمات فنی)
 • محاسبه و گزارش شاخصهای کلیدی عملکرد در حوزه تولید و ماشین آلات شامل: راندمان تولید، کارایی تجهیزات، شاخص سرانه تولید، متوسط زمان بین دو خرابیMTBF، متوسط زمان تعمیر MTBR
 • گزارش کارکرد پرسنل، گزارش عملکرد خطوط، گزارشات تجمعی توقفات، تحویل انبار، گزارش جامع روزانه و جامع مدیریت و سایر گزارشهای مورد نیاز