همیار پروژه صنعت و ساختمان 

اولین مرکز برگزاری آزمونهای آنلاین نظام مهندسی ساختمان 

مجری برگزاری دوره‌های تخصصی مدیریت پروژه 

برخی از خدمات تخصصی در حوزه متره برآورد

شرکت همیار پروژه آذربایجان با بهره‌گیری از اساتید و مهندسان برجسته و مجرب در حوزه دفتر فنی پروژه ها آماده ارائه خدمات دفتر فنی به شرکتهای مهندسی مشاور و پیمانکاران می باشد. نمونه‌ای از سوابق اجرایی مشاوران تخصصی شرکت همیار پروژه آذربایجان در سازمانهای دولتی، شرکتهای مهندسی مشاور و پیمانکاران اجرایی در حوزه متره برآورد و تهیه صورت وضعیت، تعدیل و آنالیزبها به شرح ذیل می باشد:

▪  تهیه، بررسی و کنترل صورت وضعیتها، تعدیلها، ادعاها و گزارش تغییرات و تاخیرات پیمانهای پروژه های شبکه های جمع آوری آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، ایستگاههای پمپاژ و پروژه های ساختمانی؛

▪  متره و برآورد پروژه های ساختمانی بتنی و فولادی، شبکه های توزیع آب و کانالهای آبیاری و زهکشی بر اساس فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه؛

▪  امور قراردادها، تهیه اسناد مناقصه و برگزاری مناقصات پیمانکاران پروژه های ساختمانی، تامین آب، نیرورسانی برق …و بررسی و حل مسائل قراردادی به استناد ضوابط و آیین نامه های نافذ در پیمانها؛

▪  تهیه و تنظیم اسناد مناقصه و قراردادهای مهندسین مشاور و حل و بررسی مشکلات قراردادی

▪  محاسبات سازه ایی ساختمانهای بتنی و فولادی؛

▪ محاسبات هیدرولیکی شبکه های آبیاری و زهکشی؛