همیار پروژه صنعت و ساختمان 

اولین مرکز برگزاری آزمونهای آنلاین نظام مهندسی ساختمان 

مجری برگزاری دوره‌های تخصصی مدیریت پروژه 

متره برآورد، تهیه صورت وضعیت، تعدیل و آنالیز بها همراه با نرم افزار تدبیر

با توجه به اینکه کشور ایران کشوری در حال توسعه می باشد لذا نیاز به تعریف پروژه های مختلف در زمینه هایی مانند ساخت و ساز، نفت و گاز، آب و فاضلاب و… دارد. این پروژه ها غالبا توسط دولت تعریف می شود. خصوصیت پروژه های دولتی در این است که تمامی پرداخت‌ها به پیمانکاران بایستی در قالب صورت وضعیت ها و براساس فهرست بهای رشته‌های مربوطه تهیه شود. تهیه صورت وضعیت نیاز مبرم به شناخت کامل مفهوم متره و برآورد دارد لذا در این دوره سعی برآن شده است که در چهارچوب استاندارد، مباحثی جهت آشنایی با متره و برآورد، فهارس بها و نحوه تنظیم صورت وضعیت ارائه شود.

 

 

 عناوین:

 • آشنایی با لزوم مباحث این دوره
 • آشنایی با روش های مختلف متره در پروژه های مختلف
 • آشنایی با روش های کاربردی برآورد پروژه ها
 • شناخت فهارس بهای پایه
 • آشنایی با قسمت های مختلف صورت وضعیت
 • آشنایی با نحوه تهیه یک صورت وضعیت
 • آشنایی با نرم افزارهای کاربردی جهت تهیه صورت وضعیت ها
 • تفسیر فصول و ردیف های متناظر با اجرای اسکلت فلزی و بتنی در فهرست بها ابنیه
 • تفسیر فصول و ردیف های متناظر با عملیات سفت کاری در فهرست بهای ابنیه
 • تفسیر فصول و ردیف های متناظر با عملیات نازک کاری در فهرست بها ابنیه
 • تفسیر فصول و ردیف های متناظر با محوطه سازی در فهرست بهای ابنیه
 • آشنایی با ردیف های ستاره دار و کار جدید در فهرست بها ابنیه
 • آشنایی با مصالح پای کار و برآورد هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه
 • آشنایی با شرایط عمومی و خصوصی پیمان
 • تعدیل به همراه انجام تمرین های واقعی
 • کارگاه متره و تهیه صورت وضعیت ابنیه ( یک پروژه واقعی از ابتدا تا انتها )
 

 مخاطبین دوره:  

   تمامی کارشناسان فعال در حوزه تهیه متره برآورد، تعدیل و صورت وضعیت نویسی