همیار پروژه صنعت و ساختمان 

اولین مرکز برگزاری آزمونهای آنلاین نظام مهندسی ساختمان 

مجری برگزاری دوره‌های تخصصی مدیریت پروژه 

04135241926 09335122953

[wpml_language_selector_widget]

فرمولهای مهم محاسباتی در نرم افزار پریماورا

فرمولهای مهم محاسباتی در نرم افزار پریماورا

فرمولهای مهم محاسباتی در نرم افزار پریماورا

عدم اطلاع از کارکرد فرمولهای مهم محاسباتی در نرم افزار پریماورا موجب سردرگمی کاربران شده و تحلیل برنامه زمان بندی را بسیار مشکل می کند. درجدول زیر  کاربردی ترین فرمولهای مورد نیاز به همراه نحوه محاسبه آنها توضیح داده شده است.

منابع از نوع ماتریال

منابع از نوع work

Labor/non labor

عنوان

قیمت واحد ماتریال

قیمت هر ساعت از واحد منبع

Price/unit

حداکثر واحد منبع  در دسترس روزانه

Max unit/time

مقدار مورد نیاز ماتریال برای کل فعالیت دستی وارد می گردد

پیش فرض، زمان فعالیت است. اگر x واحد از منبع برای فعالیت مورد نیز باشد مقدار duration * x دستی وارد می گردد.

Budgeted unit

Price/unit* budgeted unit

Price/unit* budgeted unit

Budgeted cost

Budgeted unit/duration

اتوماتیک محاسبه می شود

Budgeted unit/duration

اتوماتیک محاسبه می شود

Remaining unit/time

تعداد واحد منبع مورد نیاز درروز برای فعالیت

Unit برای منابع work معادل ساعت  و برای منابع ماتریال معادل واحد شمارش مثلاً تن و time  معادل روز است.

Duration % Complete = (Original Duration – Rem Duration) / Original Duration

Units % Complete = Actual Units / At Completion Units

VAC = Budget At Completion – Estimate At Completion

PV= BAC * Schedule %Complete = BCWS

EV= BAC * Performance %Complete = BCWP

Cost % Complete = Actual Cost (Data Date) / EAC

EAC = AC + ETC

ETC = (BAC-EV) / CPI

At Completion = Actual + Remaining (To Complete)

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × چهار =