برگزاری کارگاه آموزشی استاندارد مدیریت پروژه (PMBOK) –  دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تبریز
برگزاری کارگاه آموزشی استاندارد مدیریت پروژه (PMBOK) –  شرکت روند آب آذر
برگزاری کارگاه آموزشی استاندارد مدیریت پروژه (PMBOK) –  شرکت شونیز
برگزاری کارگاه آموزشی استاندارد مدیریت پروژه(PMBOK) –  شرکت موتوژن تبریز
دوره جامع تربیت کارشناس حرفه‌ای کنترل پروژه – شرکت فیال بتون- شرکت روند آب آذر

دور های تخصصی متره برآورد و تهیه صورت وضعیت، فهرست بها و تعدیل همراه با نرم افزار تدبیر ( 8 دوره تخصصی)

دور  جامع تربیت کارشناس دفتر فنی پروژه ها ( دو دوره )

دوره اکسل مقدماتی و پیشرفته همراه با آموزش داشبورد نویسی و برنامه نویسی دراکسل
برگزاری کارگاه آموزشی PRIMAVERA   – شرکت سگال آذر
برگزاری کارگاه آموزشی MSP2013/2016 مقدماتی و پیشرفته –  شرکت ملی  پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تبریز (6 دوره)

برگزاری کارگاه آموزشی MSP2013/2016 مقدماتی و پیشرفته –  شرکت ملی  گاز استان آذربایجان شرقی (1 دوره)
برگزاری کارگاه آموزشی MSP2013/2016 مقدماتی و پیشرفته – دانشگاه تبریز و شرکت روندآب آذر
دوره جامع تربیت کارشناس حرفه‌ای کنترل پروژه –22 دوره (شرکت پروژه یارالماس تبریز)

دوره آموزش MSP2016 مقدماتی و پیشرفته – شرکت جهاد نصر آذربایجان (یک دوره)
برگزاری کارگاه آموزشی MSP2013/2016 مقدماتی سازمان منطقه آزاد ارس (پروژه اتوبان جلفا- مرند)

برگزاری کارگاه آموزشی MSP2013/2016 مقدماتی و پیشرفته ( 4 دوره) – شرکت شونیز

برگزاری کارگاه آموزشی PRIMAVERA  در شرکت BP و  M.Q.S جمهوری آذربایجان (باکو)
دوره جامع تربیت کارشناس حرفه‌ای کنترل پروژه شرکت پالایش نفت تبریز