همیار پروژه صنعت و ساختمان 

اولین مرکز برگزاری آزمونهای آنلاین نظام مهندسی ساختمان 

مجری برگزاری دوره‌های تخصصی مدیریت پروژه 

خدمات تخصصی در حوزه برنامه ریزی، اجراء و کنترل پروژه ها به شرح جدول زیر می باشد.
 موارد ذکر شده قابل اجراء در پروژه های عمرانی (سد سازی، ساختمان و راه سازی) پروژه‌های صنعتی (پروژه‌های توسعه خطوط و افزایش ظرفیت)

 و پروژه‌های نفت و گاز می باشد.

حوزه

شرح فعالیت

ملاحظات

خدمات حوزه برنامه‌ریزی

    طراحی منشور پروژه Project Charter

    تهیه سند بیانیه محدوده پروژه Scope Statement  

    طراحی ساختار شکست کارپروژه WBS

    تهیه WBS Dictionary

    شناسایی فعالیتها، تعین روابط پیش نیازی و پس نیازی

    برآورد مدت زمان انجام فعالیتها

    تهیه سند دستورالعمل مدیریت زمان بندی پروژه    Time Management Plan                                  

    تهیه شبکه زمان‌بندی پروژه با استفاده از نرم افزار MSP یا پریماورا ( برحسب در خواست کارفرما)

    تهیه ساختارشکست هزینه((CBS و سیستم اندازه گیری پیشرفت پروژه (PMS)

    شناسایی منابع کاری (ماشین آلات و تجهیزات، اکیپهای اجرایی، مواد و مصالح مورد نیاز و تخصیص آنها به     فعالیت ها)  و برآورد احجام و مقادیر پروژه

    استخراج پیشرفت برنامه‌ای و وزنی براساس وزن دهی انجام شده

    تهیه خط مبنای هزینه Cost Baseline

    تهیه سند دستورالعمل مدیریت هزینه پروژه   Cost Management Plan                                  

    تهیه نمودار  S-Curve زمانی و مالی

    تهیه جریان نقدینگی پروژه Cash Flow

 

برای اجرای برخی از فعالیتهای ذکر شده همکاری اعضای تیم پروژه الزامی  می باشد.

خدمات حوزه اجرا و کنترل

      تدوین فرمت گزارش روزانه  کارگاهها

     دریافت اطلاعات پیشرفت فعالیتها به تفکیک پیمانکار و ساختار شکست کار

      دریافت صورت وضعیت‌های تایید شده از پیمانکاران با هماهنگی امور حسابداری پروژه

      برآورد میزان مصرف روزانه مواد اولیه و کارکرد ماشین‌آلات و احجام مصرفی روزانه طبق فرم تکمیلی گزارش روزانه از سوی پیمانکار

      ثبت احجام واقعی کارکرد و مقایسه با برنامه

      کنترل میزان پیشرفت واقعی و فیزیکی و بررسی انطباق  با CBS

      ثبت اطلاعات  پیشرفت فیزیکی  فعالیتها درMSP یا Primavera

      تهیه میزان پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه بر اساس پیشرفت واقعی و مقایسه با Baseline جهت استخراج انحرافات و تاخیرات زمان بندی و انحرافات مالی پروژه

      استخراج شاخصهای مدیریت ارزش کسب شده:

ACWP,BCWP,BCWS

      استخراج شاخصهای کنترل زمانی و هزینه‌ای SPI,CPI,SV,CV جهت آنالیز اطلاعات زمانی و مالی

     استخراج شاخص پیش بینی  مالی EAC

      تهیه گزارشات کاربردی مدیریتی جهت تصمیم گیری بهتر مدیریت برای برنامه ریزی فعالیتهای آتی

      برگزاری جلسات هفتگی با مدیریت جهت بررسی مشکلات، تاخیرات، هزینه‌کردها ، ارائه راهکارها ، تغییرات مورد نیاز و ارائه برنامه اصلاحی در صورت نیاز

برای اجرای برخی از فعالیتهای ذکر شده همکاری اعضای تیم پروژه الزامی  می باشد.

 یکی از بهترین روشهای آمادگی آزمون نظام مهندسی، مطالعه سوالات دوره‌های قبل بوده تا علاوه بر آشنایی با سبک سوالات از نمونه سوالات هر مبحث نیز  بهره‌مند شوید. این آزمون سالانه چندین بار توسط وزارت راه و شهرسازی؛ معاونت مسکن و ساختمان در کشور برگزار می شود. 

          شرکت همیار پروژه صنعت و ساختمان با طراحی پلت فرم آزمون آنلاین سعی دارد محیط واقعی آزمون را برای علاقه مندان شرکت در آزمون فراهم آورده تا بتوانند سطح علمی خود را ارزیابی نموده و بر حسب کارنامه ارسالی نسبت به رفع نقاط ضعف خود اقدام نمایند.

         آزمون ورود به حرفه مهندسان در رشته‌های رشته مهندسی عمران، معماری، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک برگزار می شود که علاقه‌مندان به شرکت در این آزمون باید خود را برای رقابت با سایر داوطلبان آماده نمایند.