تماس با ما

PMTCT

تبریز‌، خیابان منصور، خیابان مدرس (بهادری سابق) ، خیابان روشنایی، جنب موزه عصرآهن- مجتمع خدماتی کبود - واحد 4

شرکت مشاوره و آموزشهای تخصصی مدیریت پروژه تبریز

آدرس سایت: www.pmtct.ir

پست الکترونیکی: info@pmtct.ir

شماره تلفن تماس: 984136663141+

شماره موبایل: 989143065129+

Top